top of page
love, vuokratuotteet, häät.jpeg

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuoja ja rekisteriseloste on päivitetty 10.4.2024

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Decorate & Celebrate
Yhteyshenkilö: Laura Rüüberg
Sähköposti: info@lauraryyberg.fi
Puhelin: 0400317564

2. Rekisterin nimi

Decorate & Celebrate asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, palveluiden tarjoamiseen ja tuotteistamiseen, sekä markkinointiin ja viestintään.

4. Rekisterin tietosisältö
  • Henkilön nimi

  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)

  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista

  • Asiakaspalaute ja yhteydenotot

  • Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana (esim. verkkosivujen kautta tehtyjen tilausten, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median kautta).

6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Decorate & Celebrate yrityksen ulkopuolelle, paitsi lakiin perustuvan vaatimuksen mukaisesti tai asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteriä käsitellään, on suojattu asianmukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niihin työntekijöihin, joilla on tietojen käsittelyn kannalta tarpeellinen oikeus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") sekä oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa.

bottom of page